DISCLAIMER - © 2024
boeken
baby

Borstvoeding of flesvoeding

De keuze tussen borst- en flesvoeding is altijd aan de ouders, maar het advies van de World Health Organisation (WHO) is, om de baby (indien mogelijk)  in de eerste periode borstvoeding te geven. Borstvoeding wordt wereldwijd als eerste keus voor babyvoeding aangeraden, omdat moedermelk stoffen bevat die het kindje tegen infecties en allergiën..

Borstvoeding geven is een goede investering in de gezondheid van je kind. Een investering die in het begin meestal veel inspanning vergt maar die je terugziet  in een betere gezondheid van je kind en daarom zeer de moeite waard is.

 Daarnaast heeft borstvoeding nog een aantal andere voordelen:

  • Zoals al gezegd krijgt je kindje allerlei antistoffen binnen via de borst voeding
  • Er is een optimale ontwikkeling van hersenen en zenuwstelsel
  • Je baby maakt minder kans op het ontwikkelen van overgewicht, suikerziekte en    maagdarmstoornissen

Ook is het geven van borstvoeding goed voor jezelf:

  • Je komt na de bevalling makkelijker terug op je oude gewicht
  • De baarmoeder wordt sneller kleiner waardoor er minder kans is op ontstekingen
  • Minder kans op bepaalde vormen van kanker

De 10 regels van World Health Organization:

De WHO en UNICEF ontwikkelden Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

1.dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
2.dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
3.dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
4.dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
5.dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
6.dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
7.dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
8.dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
9.dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
10.dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties.
En hoe staat 

Wil je meer informatie over de keuze tussen borst of flesvoeding, of denk je dat borstvoeding bij jou niet (goed) mogelijk is, dan kun je dit natuurlijk altijd met ons bespreken.

cursussen

Door Borstvoeding  Natuurlijk wordt een borstvoedingscursus van 2 avonden gegeven. Hier krijg je informatie over aanleggen, kolven, problemen bij het voeden. Het adres en de cursustijden kun je van ons krijgen. Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid, dan krijgt u een uitnodiging om via hen in samenwerking met kraamcentrum de waarden een voorlichtings middag of avond te volgen. Deze is voor verzekerden van Z&Z kosteloos en voor anderen 25 euro.

Bijna alle vrouwen kunnen borstvoeding geven. Maar het gaat niet altijd vanzelf. Wij zullen je proberen zo goed mogelijk te ondersteunen met het geven van borstvoeding.
Als je om medische of persoonlijke redenen geen borstvoeding gaat geven of als borstvoeding ondanks alle inzet niet lukt, dan zullen we de mogelijkheid van flesvoeding verder met jullie bespreken. Uiteraard zullen we altijd je keuze respecteren.

Borstvoeding en werk kunnen ook goed samen gaan. Hier zijn speciale regels voor.Je werkgever moet je de mogelijkheid bieden om te kolven op het werk.Mogelijkheden van combinatie borstvoeding en werk
De Arbeidstijdenwet: het recht om ¼ van de werktijd (ddobetaald) te besteden aan voeden en/of kolven, tot het kind 9 maanden is
Wat moet je regelen voor voeden en/of kolven op het werk? Overleg tijdens de zwangerschap met de werkgever.
 


Voor meer informatie over borstvoeding kijk op de volgende sites:
www.borstvoeding.nl
www.borstvoedingverdienttijd.nl  over (gezondheidsaspecten van) borstvoeding
www.voedenkanhier.nl  overzicht van alle plekken waar u in het openbaar kunt borstvoeden en die het beeldmerk voeren
www.nvl.borstvoeding.nl  homepage van de Nederlandse vereniging van lactatiekundigen
www.borstvoedingslijn.nl  heeft een telefonische hulplijn voor al je vragen over borstvoeding.

De Borstvoedingslijn is doordeweeks geopend tussen 18.00 uur 's avonds en 9.00 uur 's morgens (dus ook de gehele nacht), in de weekeinden en op feestdagen.
Zorg voor borstvoeding  www.zorgvoorborstvoeding.nl
La leche league   www.lalecheleague.nl
Borstvoeding natuurlijk  www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Lactatiekundigen
Tegenwoordig is er een speciaal beroep; lactatiekundige.
Dit zijn meestal mensen die in de zorg werken en die een speciale opleiding hebben gevolgd om vrouwen die borstvoeding geven te assisteren en begeleiden bij problemen.
Mochten zich problemen voordoen tijdens de kraamtijd, dan hebben wij een aantal lactatiekundigen met wie wij samenwerken. Zij hebben ook een website die u kunt bekijken. Als er bij een vorig kind een slechte ervaring of specifieke problemen zijn geweest me het geven van borstvoeding, dan is het ook mogelijk van te voren een gesprek met de lactatiekundige te hebben.

Je kunt op de site van de vereniging zien of jouw verzekering de kosten dekt ( www.nvl.nl )

Patricia Knook   www.borstvoedinghaarlemmermeer.nl     Telnr.06-30113850
Simone Beelen   www.borstvoeding-heemstede.tmfweb.nl      Telnr. 06-50571099
Herma Davelaar  www.borstvoedingbollenstreek.nl      Telnr.0252-217854/ 06-26014243