DISCLAIMER - © 2024
boeken
baby

Miskraam

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbaar vruchtje. Een miskraam in de eerste twee tot vier maanden (eerste trimester) van de zwangerschap) noemt men een vroege miskraam. Een van de eerste verschijnselen is vaak vaginaal bloedverlies. Men spreekt dan van een dreigende miskraam. Slechts in de helft van die situaties treedt werkelijk een miskraam op, in de overige gevallen heeft het bloedverlies een andere oorzaak.

Oorzaak van een miskraam
Een miskraam wordt vaak veroorzaakt door een aanlegstoornis van het embryo (chromosoomafwijking). Het embryo kan daardoor niet goed meer groeien en ontwikkelen en wordt afgestoten. Deze chromosoomafwijking is zelden erfelijk en meestal zijn er dan ook geen gevolgen voor een volgende zwangerschap. Een miskraam ontstaat niet door lichamelijke inspanning. Zo kunnen bijvoorbeeld vrijen, vallen, paardrijden of fietsen geen miskraam veroorzaken. Het is na een miskraam niet moeilijker om opnieuw zwanger te worden.

Als je twee miskramen hebt meegemaakt krijg je de mogelijkheid om onderzoek te doen naar een mogelijke oorzaak. Dit onderzoek bestaat uit chromosomenonderzoek van man en vrouw en bloedstollingsonderzoek van de vrouw. Het chromosomenonderzoek kan direct worden gedaan, maar de uitslag duurt ongeveer 3 maanden. Het bloedstollingsonderzoek kan pas 10 weken na de miskraam worden gedaan. Deze uitslag is na ongeveer een week bekend.

Verloop van een miskraam met bloedverlies
Een miskraam begint vaak met bloedverlies. Het bloedverlies kan gedurende enkele uren tot enkele dagen toenemen en kortdurend hevig zijn. Dit kan met menstruatieachtige of weeënachtige pijn gepaard gaan. Het kan zijn dat je met de bloedstolsels ook het vruchtje verliest. Dit is herkenbaar als een met vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel dat gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed. Vaak verlies je ook bloedstolsels die donkerrood en glad zijn. Dit geeft meestal een kortdurende versterking van de pijn waarna deze snel afneemt en verdwijnt. Hiervoor mag paracetamol worden ingenomen.

Het bloedverlies neemt hierna snel af en is de dagen erna qua hoeveelheid en duur te vergelijken met een forse menstruatie (complete miskraam). Soms is er nog enkele weken sprake van kleine beetjes bloedverlies. Ontstaat er ruim bloedverlies, koorts of neemt het bloedverlies en/of de krampen toe dan moet je contact met ons opnemen. Het kan zijn dat het vruchtje niet geheel naar buiten is gekomen en dat er nog iets is achtergebleven. We spreken dan van een incomplete miskraam. In dat geval moet alsnog een curettage plaatsvinden.

Verloop van een miskraam zonder bloedverlies
Soms is er geen bloedverlies maar blijkt bij de echo dat er geen hartactie is. Er zijn op dat moment 3 mogelijkheden:

  1. een spontaan verloop afwachten
  2. opwekken van de miskraam met tabletten
  3. curettage

Spontaan verloop
Je kunt een spontaan verloop afwachten. Binnen enkele dagen kun u alsnog bloedverlies verwachten waarbij u het vruchtje verliest. Als u besluit om een spontane miskraam af te wachten is het verstandig te bedenken hoe lang u wilt afwachten en dit met ons te bespreken.

Tijdelijk afwachten kan medisch gezien geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Wel kan het emotioneel zwaar zijn. We adviseren dan ook een soort einddatum met ons te kiezen, waarna wij je doorverwijzen naar de gynaecoloog voor een gesprek. Deze zal dan verdere behandeling met jullie doorspreken. Er zijn twee behandelmethodes:

Het opwekken van miskraam met tabletten
Als na het afwachten er geen bloedverlies optreedt of als u direct besluit dat u niet wilt afwachten is er een mogelijkheid voor het opwekken van een miskraam met prostaglandinen-tabletten:
De gynaecoloog schrijft dit voor.
Bij een deel van de patiënten lukt het niet de miskraam op te wekken met medicijnen, dan is alsnog een curettage nodig. Ook kan het bij een klein gedeelte van de patiënten (ongeveer 10%) nodig zijn, alsnog een curettage verricht te doen, in verband met achtergebleven resten van de zwangerschap.

Curettage
Een curettage is een kleine ingreep die plaatsvindt in de operatiekamer onder een lichte narcose. De gynaecoloog zuigt de baarmoederholte via de vagina door een dun slangetje leeg of maakt de baarmoeder schoon met een soort lepeltje. De ingreep gebeurt als dagbehandeling. Het bloedverlies na de curettage is weer te vergelijken met een menstruatie.

Lichamelijk herstel
Het lichamelijk herstel is meestal vlot. Gedurende 1 tot 2 weken heb je vaak nog wat bloedverlies of bruinige afscheiding. Het is verstandig om met gemeenschap te wachten tot het bloedverlies gestopt is. Na 4 tot 6 weken komt de menstruatie meestal weer op gang.

Emotioneel herstel
Veel vrouwen, maar ook hun partner, maken na een miskraam psychisch een moeilijke tijd door. De miskraam maakt een einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind.
Ook kan het verwerken van een miskraam allerlei negatieve gevoelens geven; verdriet, boosheid, falen en schuld.

Als je hulp nodig hebt bij de verwerking,  neem dan contact met ons op of met de huisarts.
Bezoek eventueel de website van de Stichting Contactpunt voor Miskramen: www.miskramen.nl

Begeleiding van de verloskundige
Wij begeleiden je tijdens de periode van de miskraam. We geven jou en je partner informatie over wat je kunt verwachten bij een miskraam en maken eventueel een afspraak voor een echo of voor een behandeling bij de gynaecoloog.  Tevens hebben we na de miskraam nog contact en geven we verder advies voor een volgende zwangerschap.

Bij een volgende zwangerschap word je ter geruststelling een echo aangeboden rond 7-8 weken.
Het is dus belangrijk dat je ons belt, zodra je een positieve zwangerschapstest hebt.