DISCLAIMER - © 2024
boeken
baby

De thuisbevalling

In Nederland kun je zelf kiezen, waar je wilt bevallen: thuis of poliklinisch in een van de plaatselijke ziekenhuizen. De plaats waar je wilt bevallen kun je nog tijdens de bevalling bepalen. In beide gevallen beval je bij je eigen verloskundige. In geval van medische problemen word je doorverwezen naar een gynaecoloog in het ziekenhuis van je keuze.

In Nederland is er sprake van een unieke situatie, waarin je thuis mag bevallen als je zwangerschap zonder problemen verlopen is. Verloskundigen zijn uitstekend opgeleid om bevallingen thuis te begeleiden en eerste opvang te bieden bij eventuele problemen. Elk jaar volgen wij nascholingen, om in de thuissituatie in nood adequaat te kunnen handelen.

Vanaf 37 tot 42 weken is het mogelijk om thuis te bevallen. Zodra je belt voor de bevalling komen we bij je thuis. We controleren de ligging van de baby, luisteren naar de harttonen, beoordelen de sterkte van de weeën en verrichten een inwendig onderzoek om de ontsluiting te beoordelen. Aan het begin van de ontsluiting vertellen we wat je kunt doen om de weëen zo goed mogelijk op te vangen en wat je verder kunt verwachten. We spreken af wanneer we weer bij jullie thuis komen. Bij de laatste centimeters ontsluiting zetten we alles klaar wat we nodig hebben voor de bevalling en bellen we het kraamcentrum. De kraamverzorgster assisteert ons tijdens de bevalling en verzorgt moeder en kind na de bevalling. Als jullie kindje geboren is wordt het door ons gewogen en uitgebreid nagekeken.

Wanneer er zich problemen voordoen tijdens de bevalling, dan zullen wij een gynaecoloog of kinderarts consulteren en er voor zorgen dat je zo snel mogelijk doorverwezen wordt. Ook het vervoer wordt op dat moment geregeld.


Foto: Martijn