DISCLAIMER - © 2022
boeken
baby

Laboratorium - bloedprikken

Aan het begin van de zwangerschap krijg je van ons formulieren mee om  bloed te laten prikken. Dit kan op de locaties, waarvan je de adressen hieronder vindt. Je moet een  afspraak te maken. Dit kan via www.atalmedial.nl  Kies dan voor de optie die voor jou van toepassing is .Dat kan zijn ; "bloedafname volwassenen" of bijvoorbeel "GTT" als je een glucose onderzoek moet laten doen. Dit wordt met je besproken als we het aanvraagformulier aan je meegeven.  De uitslagen van deze onderzoeken worden digitaal naar de praktijk gestuurd. Je krijgt deze van ons terug, zodra ze binnen zijn.

De bepalingen die wij laten doen zijn: bloedgroep, rhesusfactor, suiker, ijzer, een aantal infecties, waaronder; HIV, hepatitis, lues en eventueel de 5e ziekte.

Mochten er bijzonderheden te melden zijn, dan bellen wij je met de uitslag. zodra wij deze binnen hebben.
 

Je kunt voor het bloedprikken terecht op diverse locaties:

Op doordeweekse dagen kun je terecht van 08.45-11.00  in het gezondheidscentrum Oranje Nassau, op de eerste verdieping naast onze spreekkamer.

Spaarne ziekenhuis Hoofddorp
In het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp kun je je ook laten prikken. Het laboratorium bevindt zich in de centrale hal en is doordeweeks  geopend  van 08.30-16.30 uur.

Andere lokaties:   Deze kun je vinden op de site van atalmedial ( www.atalmedial.nl)

Waar je ook heen gaat om te laten prikken...het is belangrijk om eerst via de website een afspraak te maken ( www.atalmedial.nl). Het aanvraagformulier krijg je van ons mee tijdens het spreekuur. Klik bij de opties bloedafname volwassenen of NIPT aan ( hierover later meer)


Prenatale screening

Erfelijke en aangeboren aandoeningen bij het ongeboren kind komen relatief weinig voor: van elke 100 kinderen in Nederland worden er 96 gezond geboren. Bij 4 van de 100 kinderen is er dus sprake van een meer of minder ernstige aandoening.

Wanneer je  wilt weten of je een verhoogde kans op een kindje met een aangeboren afwijking hebt, zijn er een aantal opties die je kunt overwegen. Deze onderzoeken noemt men prenatale screening. Het laten doen van prenatale onderzoeken is een persoonlijke keuze. 

1   Combinatietest
Dit is een combinatie van een nekplooimeting (dit is een echoscopische meting van het vocht dat te zien is in het nekgebied van een kind) en een vroege serumscreening (dit is een bloedonderzoek uit moederlijk bloed ) tussen 11 en 13 weken.

Het doel is, je kans te bepalen op het krijgen van een kind met chromosoomafwijking. De meest bekende is het Syndroom van Down. Vanaf 1 april 2011 zijn hier nog twee afwijkingen bij gekomen, het syndroom van Edwards en het Syndroom van Patau. Deze aandoeningen heten alle drie trisomie. Dit betekent dat er een chromosoom extra te vinden is naast de gewone dubbele chromosoomparen Door de uitkomsten van beide testen te combineren, kan een risicoschatting worden gegeven. Hierdoor kun je te weten komen of je een verhoogde kans hebt op een kindje trisomie .

Deze risicoschatting is een kansberekening en geen diagnose, het stelt dus niet vast of het kind wel of niet een afwijking heeft. Bij de test wordt een kans van 1 op 200 aangehouden als grens. Het blijkt dat men bij deze grenswaarde 95 % van de kinderen met eenchromosoomafwijking vind en er zullen niet teveel onnodige, risicovolle vervolgonderzoeken gedaan worden.Een groot aantal kinderen met chromossom afwijking kan zo worden opgespoord, in combinatie met verder onderzoek na een verhoogde uitslag.De eigen bijdrage voor dit onderzoek bedragen  € 168,-

de uitslag
Een gunstige uitslag betekent een kleinere kans op een kind met het syndroom van Down dan gemiddeld  Een ongunstige uitslag betekent een grotere kans op een kind met het syndroom van Down ( het cijfer is dan lager dan 1 op 200). Maar een grotere kans is niet hetzelfde als een grote kans !  Stel dat de uitslag 1 op 150 is: dat betekent dat 149 vrouwen een gezond kind krijgen en 1 vrouw een kind met het syndroom van Down. In dit geval zullen we de uitslag met jullie bespreken en opties voor verder onderzoek met jullie doornemen. Daarna verwijzen we jullie meestal naar het  ziekenhuis voor een afspraak met de gynaecoloog.

2 de NIPT

Het woord NIPT staat voor niet invasieve prenatale test. Dit is een bloedtest bij de zwangere om te screenen op aangeboren chromosoomafwjkingen zoals syndroom van Down. Tussen moederlijk bloed en kinderlijk bloed is in de placenta nauw contact voor uitwisseling van onder ander voedingsstoffen en zuurstof. Hierdoor komt ook erfelijk materiaal in de bloedsomloop van de moeder. Met de NIPT kunnen we die cellen opsporen en onderzoeken op aangeboren chromosomale afwijkingen. Op deze manier kunnen we 96-97 % van de kinderen  met één van de drie grote aandoeningen vinden. Ook dit onderzoek is een zeer persoonljke keuze. De eigen bijdrage voor dit onderzoek is €175,-

Naast de drie chromosoomafwijkingen waar we op testen, kun je er ook voor kiezen om naar "nevenbevindingen"te laten kijken. Dat wil zeggen dat er ook naar de andere chromosomen en naar moederlijk DNA kijken. Als hier iets gevonden wordt, dan kunnen we nog niet precies zeggen wat dat voor jullie kindje zal betekenen.Dat zal verder onderzocht moeten worden. Na een afwijkende uitslag zullen we jullie altijd doorverwijzen naar het ziekenhuis voor verdere gesprekken en eventueel onderzoek. 

Op dit moment wordt de NIPT alleen aangeboden in de vorm van een studie. De Trident studie. Dat wil zeggen dat je eerst toestemming moet geven en moet tekenen voor opname van je gegevens in de studie. Zonder je toestemming is het niet mogelijk om in Nederland de NIPT te laten doen. Dat is wel mogelijk in België. Je kunt hierover meer lezen op de site www.pns.nl

 

3   Structurele echo bij 20 weken
Dit is een echo-onderzoek rond, 20 weken waar jullie voor kunnen kiezen. Geen enkel onderzoek is verplicht. Bij deze echo wordt er uitgebreid gekeken wordt naar zichtbare kenmerken die duiden op een afwijking.  De echografist kijkt naar het hart, de blaas, nieren, wervelkolom en onder andere de groei. Tevens zoeken ze naar zogenaamde "softmarkers". Dit zijn bevindingen, die niets betekenen als ze op zichzelf staan, maar kunnen duiden op een afwijking als er meerdere van deze softmarkers zichtbaar zijn. Structurele afwijkingen kunnen op deze manier ontdekt worden. Er zijn aandoeningen die niet zichbaar zijn, zoals stofwisselingsziektes en er zijn aandoeningen die pas later tot ontwikkeling komen. Dit onderzoek geeft veel informatie, maar het gaat over ZICHTBARE afwijkingen.

arabische informatie download 


4 GUO of geavanceerd ultrasoon onderzoek
Als er in de familie aangeboren afwijkingen voorkomen, bij de ouders zelf, broers, zussen of aanstaande grootouders, dan kom je wellicht in aanmerking voor een screeningsecho. Dit is een echo uitgevoerd in het ziekenhuis, door een gespecialiseerde arts. Men gaat dan gericht op zoek naar de aangeboren afwijking in kwestie en tevens wordt er uitgebreid gekeken naar het skelet, de hersenen, het hart, de nieren en urinewegen.
 

Voor alle screeningsonderzoeken geldt dat er iets iets gezien kan worden wat verder uitgezocht moet worden en dan ongerustheid veroorzaakt, soms wordt ook iets over het hoofd gezien. We kunnen nog steeds niet alles zien. Zowel voor de combinatietest als voor de screeningsecho geldt dat we wel veel meer duidelijkheid kunnen geven, maar garanties over gezondheid of de afloop van de zwangerschap kunnen we niet geven. 


Meer informatie over erfelijke en/of aangeboren aandoeningen kunt u vinden op: